ชื่อ : บริษัท เอแม็กซ์ อินเตอร์เทค จำกัด  
สำนักงานใหญ่ :
8 อาคารเซ็นทรา บางนาคอมเพล็กซ์ ซ.บางนา-ตราด25 บางนา บางนา 
 
    กรุงเทพฯ 10260  
โทรศัพท์                  
:
+66(0)27441250-7 (ออโต้ 8 คู่สาย)
 
โทรสาร
:
 +66(0)23618908, +66(0)27441250
 
อีเมล
:  
เวบไซต์ : www.amax.co.th  
ก่อตั้งเมื่อ
:
9 มกราคม 2528
 
ทุนจดทะเบียน 
:
15,000,000 บาท
 
กรรมการผู้จัดการ   
:
นายวิสุทธิ์ พงศ์เพชรประยูร
 
จำนวนพนักงาน
:
30 คน (2559)
 
ประเภทธุรกิจ  
 
 
: • ตัวแทนจำหน่าย "Parker Taiyo"  อุปกรณ์ลมและน้ำมัน จากประเทศญี่ปุ่น  
 
• ตัวแทนจำหน่าย "Nitta" 
 
  • ตัวแทนจำหน่าย "New Era" อุปกรณ์ลม จากประเทศญี่ปุ่น   
  • ตัวแทนจำหน่าย "Mosconi SPA"   
  • ตัวแทนจำหน่าย "Danese"
 ตัวแทนจำหน่าย "Hardy Group"
     ตัวแทนจำหน่าย "Germata"  
     ตัวแทนจำหน่าย "GER"  
พันธกิจ    
: ร่วมพัฒนาโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงวิศวกรรม  
ธนาคาร
     
     
 
   
   
     
เป้าหมาย
 
: ให้บริการสินค้าด้านวิศวกรรมและระบบ   
: ให้บริการหลังการขายที่น่าเชื่อถือ